Welkom op de internetsite van de afdeling Delft van de VERON.

De afdeling Delft heeft een lange geschiedenis binnen de wereld van het radio amateurisme. Al rond 1929 bestond er een afdeling Delft zowel binnen de toenmalige NVVR als de NVIR.

De afdeling Delft is betrokken geweest bij de oprichting van de VERON in 1949 en als zodanig een van de oudere afdelingen.

Helaas is over deze begintijd niets bewaard gebleven in de archieven van de afdeling. Deze informatie is afkomstig uit het boek “100 jaar radio, 50 jaar VERON”.

De Afdeling heeft sinds die tijd diverse onderkomens gehad. Wat daar nog bekend van is zijn o.a. een ruimte bij de afdeling Scheikundige Technologie, het E-café van de afdeling Elektrotechniek beiden van de TH Delft, nu TU Delft.

De verenigingszender was in die tijd ondergebracht in een van de dakruimtes van het Technisch Tentoonstellingscentrum van de TH. De afdelingscall, PI4TTC, herinnert nog aan deze tijd.

Daarna heeft de afdeling Delft vele jaren gastvrijheid gevonden in het gebouwtje van de speeltuinvereniging Bomenwijk.

Sinds September 2016 is de afdeling verhuisd naar het gebouw van de Stichting Ontmoetingscentrum Minervaplein.

 

Onze locatie

Ontmoetingscentrum Minervaplein
Minervaplein 3, 2624HW Delft

Parkeer gelegenheid ruim voldoende aanwezig op de grote parkeerplaats aan de Minervaweg.
Met openbaar vervoer bereikbaar vanaf de tram-/bushalte ‘In De Hoven’.
De ingang is bereikbaar vanaf het parkeerterrein aan de Minervaweg.

Onze verenigingsavonden

Deze zijn iedere derde dinsdag van de maand met uitzondering van de maanden Juli en augustus.

Wat is er zoals op verenigingsavonden te doen:

  • QSL kaarten service
  • Ervaringen uitwisselen
  • En gewoon gezellig een praatje maken over de hobby
  • Zelfbouw